Kouluruokailu

<<​Takaisin

Ruokalistat, erikoisruokavalioiden ilmoituslomake ja lisätietoa kouluruokailusta ateriapalveluiden sivuilla >>

Kouluruokailu kuuluu oleellisena osana koulun opetus- ja kasvatustehtävään. Ruokailutilanne tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin sekä hyvien ruokailutapojen oppimiseen. Monipuolinen kouluateria ylläpitää oppilaan jaksamista ja työtehoa koulupäivän aikana. Ruokailun merkitystä on hyvä korostaa myös kotona.

Osassa kouluja ruokasalissa tarjotaan maksullista välipalaa n. klo 14 aikaan.

Mikäli oppilas tarvitsee perusruokalistasta poikkeavan aterian terveydellisistä syistä, vanhemmat toimittavat keittiölle erityisruokavaliolomakkeen ja lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen. Jos oppilas tarvitsee erityisruokavalion jo kouluun tutustumispäivän ruokailussa, vanhempien tulee toimittaa todistukset koulun keittiöön viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Vaikeissa erikoisruokavaliotapauksissa toivomme, että vanhemmat ottaisivat yhteyttä suoraan koulun keittiöön.

Keravan kaupungissa kouluruokailun toteuttaa Kaupunkitekniikan Ateriapalvelut-yksikkö.

Keravan koulut ja päiväkodit kuuluvat kunnan elintarviketurvallisuuden valvonnan piiriin. Oi​va​ on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 

Keravan koulujen ja päiväkotien Oiva-raportit löytyvät Oivan nettisivuilta.Päivitetty 17.06.2021 klo 10:45