Oppilaan etuudet

​​​Oppilaiden hyvinvointia ja koulukäyntiä tuetaan monin eri tavoin.

Oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuollon, koulupsykologien ja koulukuraattoreiden palvelut.

Oppilaiden hyvinvointia tuetaan oppilashuollon lisäksi muun muassa koulunkäyntiavustuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, kerhotoiminnan ja kouluruokailun av​ulla.

 

Päivitetty 24.02.2016 klo 09:54