Oppilaaksi ottaminen

​​​Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Lähikoulu ei aina ole oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu.

Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslaki ei sisällä tätä tarkempia säännöksiä oppilaaksi ottamisen perusteista silloin, kun valintaperusteena ei käytetä valintakoetta.

Tietoa Keravalle tai Keravan sisällä muuttaville oppilaille löytyy tästä.

Päivitetty 09.10.2017 klo 09:39