Valinnaisaineet

<<​Takaisin

Valinnaisaineet syventävät oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä sekä yhdistävät eri oppiaineita. Valinnaisuuden tavoitteena on parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet, kiinnostukset ja harrastuneisuuden.

Alakouluissa tarjotaan valinnaisia oppiaineita 3. vuosiluokalta lähtien taide- ja taitoaineissa (liikunta, kuvataide, käsityö, musiikki ja kotitalous). Koulu päättää koulussa tarjottavat taide- ja taitoainevalinnaiset oppilaiden toiveiden sekä koulun resurssien perusteella. Vuosiluokilla 3-4 oppilas opiskelee taide- ja taitoainevalinnaisia yhden vuosiviikkotunnin verran, ja vuosiluokilla 5-6  kaksi vuosiviikkotuntia. Lisäksi viidennellä vuosiluokalla tarjotaan yksi vuosiviikkotunti valinnaisuutta äidinkielessä ja kirjallisuudessa ja/tai matematiikassa.

Yläkoulussa oppilaan viikkotuntimäärä on keskimäärin 30 tuntia,​ joista valinnaisia oppiaineita 8. ja 9. luokilla 6 tuntia. Mikään valinnaisaine ei ole ehtona jatko-opiskelulle. 

Päivitetty 10.12.2021 klo 10:52