Painotettu opetus

<<​Takaisin

Luonnontiede-matematiikkaluokka

Luonnontieteiden ja matematiikan painotusopetusta järjestetään vuosiluokille 7.–9. Keravanjoen koulussa.

Luonnontiede-matematiikkapainotus on suunnattu luonnontieteistä kiinnostuneille oppilaille. Heitä ohjataan työskentelemään määrätietoisesti matemaattis-luonnontieteellisen tutkimusasenteen saavuttamiseksi ja jatko-opintoja pohjustavan tietämyksen kartuttamiseksi. Oppilaita innostetaan kannustamaan toisiaan. Yleisenä tavoitteena on parantaa oppilaan kykyä tiedonhankinnassa ja soveltamisessa sekä itsenäisessä ajattelussa.

Luonnontiede-matetematiikkapainotukseen haetaan yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeessa on seuraavat viisi osiota: biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian sekä matematiikan osiot ja kirjoitelma. 

Päivitetty 03.10.2018 klo 10:09