Painotettu opetus

<<​Takaisin

Liikuntaluokka

Liikuntapainotteista opetusta järjestetään vuosiluokille 7.–9. Keravanjoen, Sompion ja Kurkelan kouluissa.

Liikuntapainotteisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Opetuksella tuetaan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä kehitetään ja syvennetään liikunnallisia valmiuksia. Oppilaille tarjotaan mahdollisimman paljon myönteisiä elämyksiä liikunnan parissa.

Liikuntaluokalle voi hakea yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe mittaa monipuolisesti hakijan motorisia perustaitoja kehonhallinnan, rytmiikan, perusliikunnan ja välineenkäsittelyn osa-alueilta sekä kestävyyskuntoa. 

Liikunnan painotukseen järjestetään kaikkien koulujen yhteinen soveltuvuuskoe.  Kaikki liikuntapainotukseen hakevat oppilaat pisteytetään yhden soveltuvuuskokeen perusteella eikä koulutoiveita huomioida.  Liikuntaluokille valitut oppilaat sijoitetaan Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion kouluihin koulumatkan pituuden perusteella siten, että kaikille liikuntapainotukseen valituille muodostuu mahdollisimman lyhyt koulumatka.

Päivitetty 03.10.2018 klo 10:17