Painotettu opetus

<<​Takaisin

Kuvataideluokka

​Painotettua kuvataideopetusta järjestetään vuosiluokille 7.–9. Kurkelan koulussa.

Painotettuun kuvataideopetukseen valitut oppilaat opiskelevat kuvataidetta monipuolisesti ja pitkäjänteisesti seitsemänneltä luokalta lähtien. Opetus kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvantekijänä ja se rohkaisee omaan kuvalliseen ilmaisuun. Oppilaat pääsevät tutustumaan kuvataiteen sisältöihin syvemmin ja laajemmin. Yhdessä kuvataiteesta kiinnostuneet oppilaat muodostavat ryhmän, joka syventää työskentelytaitoja sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä ja mahdollistaa näin vertaisoppimisen. Kuvataiteellisten lähestymistapojen käyttö on mahdollista myös oppiainerajat ylittävissä projekteissa.

Kuvataidepainotetun opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille hyvät kuvallisen ilmaisun taidot ja innostava oppimisympäristö. Kuvataiteen opetus kannustaa oppilasta nauttimaan omien tunteiden, havaintojen ja ajatusten ilmaisemisesta kuvallisesti käyttämällä eri tekniikoita ja välineitä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on myös oppilaan visuaalisen ajattelun sekä kuvanlukutaitojen kehittäminen. Kuvataidepainotteinen opetus antaa hyvät valmiudet kuvallisen alan jatko-opintoihin.

Kuvataideluokalle voi hakea yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan kuvallisen ilmaisun taitoja ja ideointikykyä sekä kiinnostusta ja motivaatiota kuvataideluokalle. Kokeessa on piirustus- ja/tai maalaustehtävä, rakentelu- ja/tai muotoilutehtävä ja kirjallinen tehtävä.

 
 
Päivitetty 03.10.2018 klo 10:25