Painotettu opetus

<<​Takaisin

Kansainvälisyysluokka

Kansainvälisyyspainotus järjestetään vuosiluokille 7.–9. Keravanjoen koulussa.

Kansainvälisyysluokalla uppoudutaan kansainvälisyyteen eri näkökulmista monipuolisten toimintatapojen ja kurssien avulla. Painotuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden itsetuntemusta, omien juurien ja sitä myöten myös kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta ja arvostusta. Kansainvälisyysluokalla opiskeleville oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kohdata eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä, tutustua monenlaisiin kulttuureihin sekä käyttää ja kehittää omaa kielitaitoaan. Tavoitteena on kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja yhteisöllisyyteen, sekä tukea oppilaiden kykyä nähdä kulttuurinen moninaisuus osana arkea.

Kansainvälisyysluokalle voi hakea yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeessa on kirjallinen ja suullinen osio, jotka sisältävät erilaisia yksin ja ryhmässä laadittavia tehtäviä.

 
 
Päivitetty 03.10.2018 klo 10:21