Painotettu opetus

<<​Takaisin

Ilmaisutaitoluokka

Ilmaisutaitopainottettua opetusta järjestetään vuosiluokille 7.–9. Sompion koulussa.

Ilmaisutaitopainotuksen tavoitteena on kohottaa oppilaan itsetuntoa, antaa hänelle rohkeutta olla esillä, harjoituttaa ryhmässä toimimisen taitoja ja kykyä kohdata erilaisia elämäntilanteita turvallisessa opetusryhmässä. Tutkitaan ja pyritään kehittämään omaa kokonaisilmaisua vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ilmaisuluokalla opitaan ja opiskellaan erilaisten draamatyökalujen avulla, mutta se ei ole pelkästään näyttämötaiteen opiskelua. Ilmaisutunteja integroidaan muiden taide- ja taitoaineiden kanssa.

Ilmaisutaitoluokalle voi hakea yläkouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Ilmaisutaitopainotuksen soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan luovuutta, osallistumisvalmiutta, aktiivisuutta, ryhmässä toimimisen taitoja sekä hakemismotivaatiota ja -halua. Soveltuvuuskokeessa on kaksi osiota: taipumusta mittaava osio sekä kirjoitelma. Taipumusta mittaava osio on ryhmätilanne, jossa suoritetaan hakijoille annettuja tehtäviä.

Päivitetty 03.10.2018 klo 10:27