Painotettu opetus

<<​Takaisin

Koulu voi Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä painottaa jotakin oppiainetta/oppiaineita. Keravan perusopetuksen painotukset ovat ilmaisutaito, kansainvälisyys, kuvataide, liikunta, luonnontiedematematiikka (Luma) ja musiikki. Musiikin painotus järjestetään vuosiluokilla 1.–9., muut painotukset vuosiluokilla 7.–9. Painotettua opetusta järjestetään Keravalla seuraavasti:

KouluPainotusVuosiluokat
Keravanjoki

Kansainvälisyys

Liikunta

Luma

7.–9.

7.–9.

7.–9.

Sompio

Ilmaisutaito

Liikunta

Musiikki

7.–9.

7.–9.

1.–9.

Kurkela

Kuvataide

Liikunta

7.–9.

7.–9.

 

Painotusopetus tarkoittaa, että kyseiseen oppiaineeseen/oppiaineisiin käytetään painotusluokalla enemmän tunteja kuin valtakunnallinen vähimmäismäärä edellyttää. Osa tunneista on painotusopetukseen annettuja tunteja, jotka lisäävät oppilaiden viikottaista tuntimäärää. Osa tunneista taas on oppilaiden valinnaisainetunteja, jotka vähentävät oppilaiden muuten valittavissa olevaa valinnaisuutta. Tunnit jakautuvat seuraavasti:

 1. lk2. lk3. lk4. lk5. lk6. lk7. lk8. lk9. lk
Painotettuun opetukseen annetut tunnit (lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää)2222221  
Valinnaisainekiintiön tunnit (vähentävät oppilaan muuta valinnaisuutta)      
22


Painotetun opetuksen oppilaaksioton kriteerit 

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:39