Opetussuunnitelmat

<<​Takaisin

Koulussa työskennellään Keravan kaupungin opetussuunnitelman mukaan.

Opetussuunnitelmassa määritellään opetettavien aineiden tuntimäärät, sisällöt ja tavoitteet opetushallituksen hyväksymän peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja työskentelytavat, jotka pohjautuvat koulun toimintakulttuuriin. Koulu- ja luokkatilat sekä luokan oppilasmäärä vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin alakouluissa käyttöön 1.8.2016. Yläkoulut siirtyivät uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2016 alkaen opetussuunnitelman yleisen osan osalta (pois lukien valinnaisuus, päättöarviointi ja todistukset). 

Oppiaineosio otetaan yläkouluissa käyttöön porrastetusti:

  • 7. luokat 1.8.2017
  • 8. luokat 1.8.2018
  • 9. luokat 1.8.2019

Tutustu Keravan opetusta ohjaaviin suunnitelmiin

Päivitetty 19.12.2018 klo 13:36