Opetussuunnitelmat

<<​Takaisin

Koulussa työskennellään Keravan kaupungin opetussuunnitelman mukaan.

Opetussuunnitelmassa määritellään opetettavien aineiden tuntimäärät, sisällöt ja tavoitteet opetushallituksen hyväksymän peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja työskentelytavat, jotka pohjautuvat koulun toimintakulttuuriin. Koulu- ja luokkatilat sekä luokan oppilasmäärä vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutustu Keravan opetusta ohjaaviin suunnitelmiin

Päivitetty 06.09.2022 klo 12:19