Kielten opiskelu

<<​Takaisin

​Keravan kouluissa on yhtenäinen kieliohjelma. 

Kaikille yhteiset pakolliset kielet:

  • englannin kieli 1. luokalta alkaen (A1-kieli) ja 
  • ruotsin kieli 5. luokalta alkaen (B1-kieli). 

Lisäksi oppilailla on mahdollisuus aloittaa 4. luokalla  vapaaehtoinen A2-kieli ja 8. luokalla B2-kieli. Valittua kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Valinta siis lisää oppilaan viikoittaista tuntimäärää. 

Vapaaehtoisena A2-kielenä 4.luokalta alkaen oppilas voi valita:

  • ranskan,
  • saksan tai 
  • venäjän. 

Vapaaehtoisena B2-kielenä 8. luokalta alkaen oppilas voi valita:

  • kiinan tai
  • espanjan.

Lisätietoja kielten eri valintamahdollisuuksista saa oman koulun rehtorilta.

Valinnaisten kielten opetusryhmien aloituskoko on vähintään 14 oppilasta. Vapaavalintaisten kielten opetus toteutetaan tarvittaessa koulujen yhteisinä keskitettyinä ryhminä. Keskitettyjen ryhmien opetuspaikat pyritään valitsemaan niin, että niiden sijainti on keskeinen eri kouluista kulkevien oppilaiden näkökulmasta.

Valinnaisen vieraan kielen opiskelu vaatii lapselta kiinnostusta ja harrastuneisuutta kielten opiskeluun. Valinnan jälkeen kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun saakka eikä aloitettua valinnaisen kielen opiskelua voi keskeyttää ilman erityisen painavaa syytä.


 

Päivitetty 17.06.2021 klo 10:36