Minä tutkijana, minä keksijänä -hanke

<<​Takaisin

Keravan Kasvatus- ja opetustoimessa on käynnissä OPH:n innovatiivisten oppimisympäristöjen hanke 'Minä tutkijana, minä keksijänä'. Hankkeen tavoitteina on edistää maker-kulttuuria ja STEAM-oppimista, lisätä kiinnostusta LUMA-aineiden opiskeluun, edistää ja monipuolistaa opetusteknologian pedagogista käyttöä ja laatia laadukkaan monialaisen oppimiskokonaisuuden prosessin kuvaus.

Maker-kulttuurista puhutaan suomeksi värkkäämisenä tai itse tekemisenä. Se painottaa tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista. Steam tarkoittaa oppiainerajat ylittävää, tieteitä, teknologiaa, tekniikkaa, muotoilua ja matematiikkaa yhdistelevää monialaista oppimisen ja opettamisen tapaa.

Hankkeen myötä jokaiseen keravalaiseen peruskouluun saadaan liikuteltavat fablabit, joissa on erilaisia mittaus- ja tutkimuslaitteita, tarvikkeita rakenteluun ja ohjelmointiin sekä 3D, virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden laseja ja ohjelmistoja. Lisäksi hankitaan yhteistä, lainattavaa teknologiaa.

Keravan opettajille hanke järjestää syksyn aikana monipuolista täydennyskoulutusta.

Päivitetty 18.07.2018 klo 15:41