Lukuliekki

<<​Takaisin

Hankkeen aikana kehitetään esioppilaiden sekä 1. -2. -luokkalaisten oppilaiden lukutaitoa hankkimalla käyttöön lukutaitoa kehittäviä digisovelluksia.  Hankkeeseen palkataan lukukoordinaattori, joka kiertää päiväkodeissa ja kouluissa innostamassa lukemiseen ja auttamassa sovellusten käyttöönotossa. Kirjaston ja  perhepalveluiden kanssa laaditaan Keravalle lukukonsepti, jolla tuetaan lasten sana- ja lukutaitojen kehitystä kussakin ikäluokassa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Päivitetty 29.06.2020 klo 12:25