Kerava liikkuu -hanke

<<​Takaisin

​Hankkeen tavoitteena  on lisätä toiminnallisuutta ja liikkumista koulupäivään. Hankkeessa kehitetään koulutiloja  liikkumista sekä oppilaan aktiivisutta tukeviksi ja lisätään toiminnallisia työtapoja eri oppiaineiden opetukseen. Oppilaat  otetaan mukaan liikunnallisen toiminnan suunnitteluun.

Oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisätään koulupäivän aikana myös koulujen sekä urheiluseurojen välisellä yhteistyöllä.

Oppilaita kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen myös koulumatkojen aikana.

Päivitetty 18.07.2018 klo 15:42