Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen

<<​Takaisin

Hankkeen aikana vahvistetaan ja kehitetään opettajien pedagogista osaamista, palkataan kouluihin lisähenkilöstönä resurssiopettajia sekä koulunkäynninohjaajia ja lisätään vakinaisten opettajien jakotuntien määrää.  Hankkeen avulla toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä sekä samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Näiden toimenpiteiden avulla pystytään vahvistamaan riittävän tuen antamista sitä tarvitseville oppilaille.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Päivitetty 29.06.2020 klo 13:08