Valmistava opetus

<<​Takaisin

​​Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen luokassa opiskelemiseen. Opetuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä ja kotoutua Keravalle.

Opetuksen kesto on noin yksi vuosi. Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan pääosin suomen kieltä. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka mukaan hän opiskelee.

Esiopetusikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen taito kartoitetaan ja lapselle päätetään sopivin opetusmuoto eli valmistava opetus tai perusopetus.

Opetuksen järjestämistapa vaihtelee oppilaan iän mukaisesti. 

Inklusiivinen valmistava opetus

1. vuosiluokan oppilaat sijoittuvat Inklusiiviseen valmistavaan opetukseen oppilaalle osoitettavassa lähikoulussa. 

Kesken lukuvuoden Keravalle muuttava ensimmäisen vuosiluokan ikäinen maahanmuuttajaoppilas voidaan sijoittaa myös ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen, jos sen katsotaan olevan oppilaan suomen kielen oppimista paremmin tukeva ratkaisu.

Valmistavan opetuksen ryhmä

2. - 9. vuosiluokkien oppilaat opiskelevat valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat opiskelevat myös suomenkielisissä opetusryhmissä. Ryhmämuotoista valmistavaa opetusta annetaan noin yhden lukuvuoden ajan.

Perusopetusjohtaja päättää vuosittain perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien sijoittumisen Keravalla. 

Lapsi ilmoitetaan valmistavaan opetukseen ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan, p. 040 318 2728.

 

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:53