Valmistava opetus

<<​Takaisin

​​Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen luokassa opiskelemiseen. Opetuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä ja kotoutua Keravalle.

Opetuksen kesto on noin yksi vuosi. Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan pääosin suomen kieltä. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka mukaan hän opiskelee.

Esiopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille tehdään tarvittaessa suomen kielitaidon kartoitus esiopetusvuoden aikana. Kartoituksen perusteella lapselle määritellään sopiva koulupaikka.

Opetuksen järjestämistapa vaihtelee oppilaan iän mukaisesti. 

Inklusiivinen valmistava opetus

1. vuosiluokan oppilaat sijoittuvat Inklusiiviseen valmistavaan opetukseen oppilaalle osoitettavassa lähikoulussa. 

Kesken lukuvuoden Keravalle muuttava ensimmäisen vuosiluokan ikäinen maahanmuuttajaoppilas voidaan sijoittaa myös ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen, jos sen katsotaan olevan oppilaan suomen kielen oppimista paremmin tukeva ratkaisu.

Valmistavan opetuksen ryhmä

2. - 9. vuosiluokkien oppilaat opiskelevat valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat opiskelevat myös suomenkielisissä opetusryhmissä. Ryhmämuotoista valmistavaa opetusta annetaan noin yhden lukuvuoden ajan.

Perusopetusjohtaja päättää vuosittain perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien sijoittumisen Keravalla. Lukuvuonna 2018-2019 ryhmä sijaitsee Kurkelan koulussa.

Lapsi ilmoitetaan valmistavaan opetukseen ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijaan, p. 040 318 2728.

 

Päivitetty 18.07.2018 klo 14:54