Suomi toisena kielenä -opetus

<<​Takaisin

Oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen, opiskelevat suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä - oppimäärän sijaan. Myös paluumuuttajaoppilaat ja kaksikielisten perheiden lapset, joiden virallinen äidinkieli on suomi, voivat tarvittaessa opiskella suomea toisena kielenä.

Koulu arvioi oppilaan suomen kielen taidon. Oppilaan huoltaja päättää oppimäärän valinnasta. Opetuksen laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla.

Päivitetty 18.07.2018 klo 14:55