Maahanmuuttajien opetus

​Maahanmuuttajien koulutuksen  tavoitteena on turvata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville lapsille, nuorille ja aikuisille peruskoulun tiedot ja taidot, toimiva kaksikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta. Ulkomailta Suomeen palaavat suomalaiset oppilaat ovat oikeutettuja saamaan samoja palveluita, jos heidän suomen kielen taitonsa ei ole äidinkielisen tasoinen.

Aikuisten perusopetusta Keravalla järjestää elokuusta 2018 alkaen Keuda.

Päivitetty 18.07.2018 klo 14:54