Tietoa koulussa opiskelusta

​​Koulussa työskennellään Keravan kaupungin opetussuunnitelman mukaan.

Opetussuunnitelmassa määritellään opetettavien aineiden tuntimäärät, sisällöt ja tavoitteet opetushallituksen hyväksymän peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin alakouluissa käyttöön 1.8.2016. Yläkoulut siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2016 alkaen opetussuunnitelman yleisen osan osalta (pois lukien valinnaisuus, päättöarviointi ja todistukset). Oppiaineosio otetaan yläkouluissa käyttöön porrastetusti:
- 7. luokat 1.8.2017
- 8. luokat 1.8.2018
- 9. luokat 1.8.2019


 

Perusopetuksen tuntimäärät Keravalla

Peruskouluissa annettavan opetuksen tuntimäärät on päätetty Keravan opetussuunnitelmassa.
1. luokalla 19 tuntia viikossa
2. luokalla 20 tuntia viikossa
3. luokalla 22 tuntia viikossa
4. luokalla 24 tuntia viikossa
5. ja 6. luokalla 25 tuntia viikossa
7.-9. luokalla 30 tuntia viikossa

Lisäksi oppilas voi valita vapaaehtoisen A2-kielen (saksa, ranska tai venäjä) 4. luokalta alkaen. Tämä lisää oppilaan tuntimäärää kahdella tunnilla viikossa. 

Vapaaehtoisen B2-kielen opiskelu alkaa 8. luokalla. Myös B2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Lukuvuonna 2016-2017 oppilas voi valita B2-kieleksi saksan, ranskan tai venäjän. Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen oppilas voi valita espanjan tai kiinan.

Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja työskentelytavat, jotka pohjautuvat koulun toimintakulttuuriin. Koulu- ja luokkatilat sekä luokan oppilasmäärä vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Päivitetty 03.04.2018 klo 10:51