Oppiva OPS

​​​Oppiva OPS -prosessissa on tavoitteena vahvistaa yhdessä koulujen ops-työstä vastuussa olevien henkilöiden kanssa koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria, oppilaiden osallisuutta ja opettajuuden muutosta uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Oppiva OPS vastuuhenkilöt muodostavat ryhmän, joka osallistuu yhdeksään valmennuspäivään vuoden 2015 loppuun mennessä. Valmennuspäivissä saadaan konkreettisia työkaluja Oppiva OPS -prosessin valmentamiseen.

Keravalla Oppiva OPS -prosessia työstetään Radanvarsi-ryhmässä, johon kuuluu Keravan lisäksi Järvenpää ja Hyvinkää.

1. & 2. valmennuspäivä


 

VALMENNUKSEN AIKANA KÄSITELTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miten organisoidaan osallistava OPS-prosessi?
Miten vahvistetaan pedagogista johtajuutta?
Miten rakennetaan yhteisöllisesti toimiva työyhteisö?
Miten selkiytetään työyhteisön jäsenten roolit ja vastuut?
Miten vahvistetaan oppilaan ymmärrystä omasta oppimisestaan?
Miten lisätä oppilaiden osallisuutta?
Miten haluaisimme itseämme johdettavan?
Miten suhtaudumme muutokseen?
Miten edistän yhteisöllistä toimintakulttuuria?

OTTEITA TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ

Radanvarsi ryhmän ops -miellekartta.JPG
 


 

Kirjallisuutta.JPG
 

3. valmennuspäivä


 

VALMENNUKSEN AIKANA KÄSITELTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mitä tärkeitä muutoksia työyhteisössä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana?
Mitä ilmiöitä tunnistat myös nyt?
Kuinka muutokset vaikuttavat työyhteisöön?
Kuinka muutos vaikuttaa meihin?
Miten me koemme muutoksen?
Miten osallisuus näyttäytyy työyhteisön toiminnassa ja sen muutoksessa?

OTTEITA TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ 

4. valmennuspäivä


 

VALMENNUKSEN AIKANA KÄSITELTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Minkälaista on osallisuus koulussamme?
Minkälaista oppimiskäsitystä koulumme toiminta tukee?
Millainen on luokka, jossa on hyvä opiskella ja hyvä luokkahenki?

Syövätkö oppimisvaikeudet koulumotivaatiota?
Miten lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ilmenevät koulun arjessa?
Miten hyödynnetään YHR-moniammatillisuus?

OTTEITA TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ


5. valmennuspäivä


 

VALMENNUKSEN AIKANA KÄSITELTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Millainen on koulumme toimintakulttuuri?
Millaisia ryhmiä koulussamme toimii?
Mitkä ovat ryhmän kehitysvaiheet
Millaisia rooleja ryhmässä on?
Mikä on ryhmänohjaajan rooli?
Miten koulussamme voidaan vahvistaa pienryhmätyöskentelyä?

OTTEITA TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ


 


 


 

6. valmennuspäivä


 

VALMENNUKSEN AIKANA KÄSITELTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mten tukea monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaista oppimista?
Miten auttaa oppilaita ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä suhteita?
Mitä on tutkiva oppiminen?
Miten laaja-alaisen osaamisen tukeminen toteutuu opetuksessa?

OTTEITA TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ


 


 

 

7. valmennuspäivä

 Oppiva ops.jpg

8. valmennuspäivä

OPPIVA OPS 14 9 2015_1.jpg Päätöspäivä

OPPIVA OPS päätöspäivä 5 11 2015.pdf 

 

Päivitetty 05.08.2016 klo 08:29