Huoltajayhteistyö

​​​​Tälle sivulle on koottu huoltajien näkemyksiä opetussuunnitelmatyön toivottavista tavoitteista. Keravalaisten huoltajien näkemyksiä on kerätty kyselyillä samalla, kun heitä on tiedotettu opetussuunnitelmatyön etenemisestä. 

Yhtenä huoltajayhteistyön välineenä Keravalla toimii vanhempainfoorumi, joka antaa huoltajille tietoa koulutoimessa vireillä olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista sekä tiedottaa ajankohtaisista koulumaailmaa koskevista uudistuksista ja muutoksista.


 

Huoltajien korostamat aiheet

 Alle on koottu teemoittain sanapilviä, joista käy ilmi huoltajien korostamia aiheita liittyen opetussuunnitelmatyöhön. Alta löytyy myös taulukko eri kouluissa kerätyistä arvokeskustelujen koonneista, jotka perustuvat keskusteluihin huoltajien kanssa.

LAPSILÄHTÖISESTI OPPIEN

 

MONELLA JA ERI TAVALLA

 

 

KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN 

 

TURVALLISESTI KASVAEN

 

YHDESSÄ OSALLISTUEN

150266 yhdessä osallistuen Kaikki koulut kuva.jpg 

 

 

 

 ​ARVOKESKUSTELUJEN KOONNIT

​Ahjon koulu
​Ali-Keravan koulu
Kalevan koulu ja Keskuskoulu
Keravanjoen koulu 
Killan koulu
​Kurkelan koulu
​Savion koulu
​Sompion koulu
Svenskbacka skola

Kysely kieliohjelmasta

Kerava keräsi maaliskuussa 2015 keravalaisten oppilaiden huoltajilta palautetta liittyen uuden tuntijaon kieliohjelmaan. Huoltajakyselyn tulokset vastaukset voit lukea täältä.
 
Päivitetty 05.08.2016 klo 08:30