Koulumatkat

Huoltajan tulee tukea lasta ja opastaa koulumatkan kulkemisessa.

Jos 1. - 2. luokan oppilaan koulumatka oman oppilasalueensa kouluun on yli 3 km, 3. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti asiantuntijalausuntojen perusteella.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta.

Koulukuljetusta anotaan toimittamalla koulukuljetushakemus​ joko koulun rehtorille tai suoraan Kasvatus- ja opetustoimeen, PL 123, 04201 KERAVA.

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaa kasvatus- ja opetustoimen taloussihteeri, puh. 040 318 4092.

Päivitetty 31.03.2017 klo 08:27