Lukio

​​​​​NA6A5344.JPG

Hakeminen lukioon

Haku- ja valintaohjeet​ lukioon ovat oppilaitoksen nettisivuilla.

Kurssitarjonta ja valinnat

Keravan lukiossa ja aikuislukiossa opiskelee n. 570 lukio-opiskelijaa. Lukioon haetaan keväisin yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Opiskelijoita otettiin lukioon kevään 2018 yhteishaussa 192, joista 120 yleislinjalle, 36 luonnontieteellis-matemaattisella linjalle ja 36 esittävän taiteen linjalle. 

Lukio on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus suurempaan valinnaisuuteen reaaliaineissa. Opiskelijat voivat tuntijakokokeiluun osallistumalla suunnitella opinto-ohjelmansa entistä yksilöllisemmin painottaen omia kiinnostuksen​ kohteitaan.​ Lisäksi Keravan lukio ja aikuislukio on mukana valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa (LUKE), Liikkuva lukio -hankkeessa sekä Keravan kasvatus- ja opetustoimen NPDL syväoppimisen ohjelmassa. 

Kansainvälistä yhteistyötä lukio tekee kiinalaisen yhteistyökumppanin 271 Education Groupin kanssa, jossa varsinainen yhteistyökoulu on Weifang Hansen International School. Yhteistyön teemana on ympäristö ja kestävä kehitys. Kansainvälistä toimintaa on myös Keravan ystävyyskaupunki Ascherslebenin kanssa, jonka kanssa tehdään joka lukuvuosi opiskelijavaihtoa. Lukiolaiset käyvät Saksassa kerran lukuvuodessa ja saksalaiset vierailevat samoin Suomessa. Kansainväliseen toimintaan liittyvät myös Cern-tiedeprojekti, ympäristöbiologian ja liikunnan leirikoulu Puolassa ja Antiikin historian kurssi Roomassa.

Urheiluvalmennusta lukio järjestää useissa lajeissa. Lisäksi on mahdollisuus kytkeä muiden lajien harjoittelu- ja harrastustoiminta osaksi lukio-opintoja.​

​Lue lisää lukio-opinnoista oppilaitoksen nettisivuilta.


Päivitetty 12.03.2018 klo 13:18