Aikuislukio

​​​yo_kansi.JPG

Keravan lukio ja aikuislukio​

Aikuislukiossa voi suorittaa koko lukion oppimäärän ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin, myös ammatillisen tutkinnon pohjalta.  Aineopiskelijana voit suorittaa yksittäisiä lukion kursseja valitsemissasi aineissa.

Miten aikuislukioon ilmoittaudutaan?

Otamme vastaan uusia opiskelijoita aikuislukion aloitusinfoissa ennen lukuvuoden alkua ja jaksojen vaihtumista. Infot on tarkoitettu aikuislukion aloittaville uusille opiskelijoille sekä aikuislukio-opinnoista kiinnostuneille. Infossa on paikalla opinto-ohjaaja ja ilmoittautumisia vastaanottamassa opintosihteeri. 

Ennen aloitusinfoa uusi opiskelija voi ilmoittautua henkilökohtaisesti opinto­toimisto​on​ sen aukioloaikoina opintosihteerille tai sähköisen ilmoittautumisen kautta lähi- tai verkko-opiskelijaksi.

Osallistuminen aikuislukion aloitusinfoon

​Opiskelijoilta edellytetään osallistumista aloitusinfoon ennen opintojen alkamista. Ainoastaan painavan esteen sattuessa voit olla osallistumatta infoon, jolloin henkilökohtaisen tai sähköisen kouluun ilmoittautumisesi jälkeen varaat ajan opinto-ohjaaja Nina Sinkolta. Häneltä saat tarvittavan informaation opintojen aloittamisesta. Tällöin opintosi alkavat opinto-ohjaajan vastaanottoa seuraavan kokonaisen jakson alusta. 

Aikuislukion ilmoittautumistiedot löytyvät nyt myös Opintopolku.fi​ -palvelusta. Jokaisen opiskelijan toivotaan osallistuvan aikuislukion aloitusinfoon, jossa käydään läpi kaikki opintoihin liittyvät käytänteet.

Todistukset ja aiempien opintojen hyväksiluku

​Ota ilmoittautuessasi mukaasi perusopetuksen päättötodistus ja sellaiset perusopetuksen jälkeen suorittamasi tutkinto-, ero- ja muut todistuksesi, joista toivot saavasi hyväksilukuja. Ota myös mukaasi todistusten kopiot.

Todistukset tulee esittää ja kopiot toimittaa hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta opintotoimistoon.

Myös sähköisesti ilmoittautuneiden tulee esittää perusopetuksen päättötodistus ja sen kopio sekä muut todistukset opintotoimistossa ennen opintojen aloittamista ja opinto-ohjaajan vastaanottoa.

Aineopiskelijoiden ei tarvitse toimittaa todistuksia nähtäville.

Perusopetuksen jälkeisistä opinnoista voi saada hyväksilukuja tietyin edellytyksin. Hyväksiluvuista päättää rehtori.​

Mitä aikuislukiossa voi opiskella?​

Aikuislukiossa voi myös opiskella yksittäisiä lukion aineita aineopiskelijana ja korottaa suoritettuja arvosanoja. Lukio-opintoja voi täydentää uusilla aineilla tai laajemmalla oppimäärällä. Aikuislukion opinnot voi suorittaa lähi- tai verkko-opintoina. Opiskelija voi valita joustavasti omaan elämäntilanteeseensa soveltuvan opiskelumuodon.


Opintojen kustannukset ja sosiaalietuudet

Aikuislukiossa lukion päättötodistukseen tähtäävät opinnot ovat maksuttomia, aineopiskelijat maksavat opinnoistaan kurssimaksun. Oppikirjat opiskelijan tulee itse hankkia. Aikuislukio-opinnot eivät ole päät​oimisia, joten niihin ei voi hakea opintotukea. Opinnot eivät myöskään täten ole este työttömyysturvan vastaanottamiselle opintojen aikana.

Opetussuunnitelma ja kurssit

Aikuislukion opetussuunnit​elma​ ​perustuu valtakunnalliseen aikuislukion opetussuunnitelman perusteisiin ja aikuislukiossa käytetään yhtenäistä valtakunnallista tuntijakoa. Oppiaineet koostuvat pakollisista ja valinnaisista kursseista.


 

Päivitetty 07.05.2018 klo 08:34