Päätöksenteko

​​​Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta on kuvattu Keravan kaupungin hallintosäännössä. Kasvatuksen ja opetuksen toimialan viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta on kuvattu kasvatuksen ja opetuksen toimialan 
toimintasäännössä (PDF).

 

Kokoonpano

Lautakunnan jäsenten tiedot löydät toimielinhaun kautta. Voit rajata hakua nimellä, toimielimellä, asemalla tai puolueella. Napilla "Hae" saat luettelon, jossa nimi toimii linkkinä henkilön tarkempiin tietoihin.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä KTweb-järjestelmän kautta. Myös kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat julkaistaan kyseisen järjestelmän kautta.


 

Lautakunnan esittelijä ja sihteeri

Lautakunnan esittelijänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson ja sihteerinä hallinnon erityisasiantuntija Antti-Pekka Röntynen.

Päivitetty 21.03.2018 klo 16:04