Suunnitelmat ja hankkeet

Kaskela I -alueen katusuunnitelmaehdotus

​​Kaava-alueelle johtavan Kaskelantien varteen on suunniteltu erillinen kevyen liikenteen väylä. Kaskelantien katuliittymiin Päivöläntien ja Haukkavuorentien/Laineentien kohdille on suunniteltu kiertoliittymät liikenteen sujuvuuden ja näkemien parantamiseksi sekä ajonopeuksien hillitsemiseksi. 


Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla sekä yleisellä pysäköintialueella LP-5. Tämä helpottaa ja nopeuttaa katujen talvikunnossapitoa. Kaskela I kaava-alueella ei sallita raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä. Lisäksi alueelle on suunniteltu useita lumen lähisiirtopaikkoja. Alueellinen jätekeräyspiste on sijoitettu yleiselle pysäköintialueelle LP-5. 

Kevyen liikenteen verkosto on suunniteltu siten, että alueen läpi johtaa ajoradoista erotettu väylästö. Haukkavuorenrinne varustetaan jalkakäytävällä.  Katusuunnitelmaluonnoksissa on esitetty myös keskitettyjen postilaatikkoryhmien sijainnit postilain edellyttämällä tavalla. 


Nähtävillä 1.-15.10.2018 


Tutustu katusuunnitelmaehdotukseen

Päivitetty 16.10.2018 klo 13:13