Katujen kunnossapito

​​Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon tarkoituksena on pitää kadut ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa, sekä siistinä ja terveydelle haitattomana. Tason ei tarvitse olla kaikkialla samanlainen. Korkeampaa laatua ja kiireellisimpiä toimia vaaditaan paikoissa jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä.

Sivupalkissa olevasta linkistä löydät muutamia varoitusmerkkejä, jotka osoittavat katualueella olevan vaaran taikka esteen kaupunkiliikenteessä. Vähennä ajonopeutta ja huomioi entistä tarkemmin katualueen läheisyydessä mahdolliset vaaratekijät.


Kesäkunnossapito 

Kesäkunnossapidon hoidamme lähes kokonaan omana työnä ja siihen kuuluvat sorateiden pölyntorjunta ja höyläys, koneellinen harjaus ja pesut, sillat ja tunnelit, hulevesijärjestelmien hoito (avo-ojien perkaus ja rumpujen huolto) sekä liikennemerkkien ja opasteiden huolto. Päällystevaurioiden ja kaiteiden korjaustyöt hankimme ostopalveluna.

 

Talvikunnossapito

Talvikunnossapito on jaettu urakka-alueisiin. Valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti alueensa talvikunnossapidosta, johon kuuluvat auraus, liukkaudentorjunta, lumenajo- ja lähisiirto sekä hiekoitushiekan poisto.

Lumenvastaanottopaikka on avoinna tarvittaessa ma - to 7 - 16 ja pe 7 - 14. Lumen tuonti ainoastaan ennakkoon tehdyllä laskutussopimuksella (tiemestari p. 040 318 2370.) Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt, että lumen tuonti vastaanottopaikalle on maksullista. Kuormahinta on 31,00 € (sis. alv. 24%) / kuormaorvausvaatimukset katualueella

Keravan kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat ajoneuvoille liikenneväylän huonosta kunnosta, katu- tai puistopuun tai liikennemerkin kaatumisesta tai liukastumisesta tai kaatumisesta kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä.


Vahingot katualueella

Vahingon kärsineen tulee lähettää kirjallinen korvausvaatimus Kaupunkitekniikalle. Korvauksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät sivun alalaidasta. Korvaushakemusta käsiteltäessä tarkistetaan tapahtumapaikka, vahinkoajankohta, olosuhteet sekä säätila. Tarvittaessa pyydetään lisätietoja korvauksen hakijalta. Kipu- ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksista pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.

Vahingosta on ilmoitettava välittömästi puhelimitse tiemestarille p. 040 318 2370 (vain virka-aikana) ja muina aikoina vikapäivystykseen p. 040 318 4140.

Tämän jälkeen korvausvaatimus toimitetaan kirjallisesti liitteineen ja valokuvineen sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi taikka Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteeseen, kuoreen merkintä Kaupunkitekniikka/korvausvaatimus.

Korvausvaatimuslomake, liukastuminen tai kaatuminen

Korvausvaade autovahinko

Yleiset tiet

Yleisten maanteiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito kuuluu ELY:n (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Liikennevirastolle.

ELY:n Liikenneviraston kunnossapidettävät väylät Keravan alueella:

  • Lahden moottoritie (Mt 4) E75
  • Lahdentie 140 (Vanha lahdentie), myös kevyen liikenteen väylä
  • Keravantie 148, myös kevyen liikenteen väylä
  • Kaskelantie
  • Porvoontie (välillä Kytömaantie - Lahdentie 140 ramppi)
Päivitetty 31.01.2019 klo 14:23