Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ja -hankkeet

Katusuunnitelmien ja -hankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin ja hankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat ja hankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista ja hankkeista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava. 


Viertolan alueen katusuunnitelmaehdotukset

Viertolan alueen katusuunnitelmaehdotukset koskevat

  • Laurintietä välillä Aleksis Kiven tie-Saviontaival
  • Viertolantietä välillä Laurintie-Sibeliuksentie
  • Toukolantietä välillä Laurintie-Saviontaival
  • Saviontaivalta välillä Sibeliuksentie-Laurintie


Viertolan alueelle rakentuvan vanhusten palvelutalon vuoksi alueen liikenneturvallisuutta parannetaan jalkakäytävien ja muiden kevyen liikenteen järjestelyjen avulla. Samalla parannetaan koulureittien turvallisuutta.


Laurintielle on suunniteltu ajorata, jonka länsipuolelle on suunniteltu reunakivellä ajoradasta erotettu jalkakäytävä. Uusi jalkakäytävä toteutetaan Vehkalantien lähelle viimeiseen tonttiajoliittymään saakka. Ajoliittymän jälkeen katu jatkuu kevyen liikenteen väylänä Saviontaipaleelle, kuten tähänkin saakka. Tällä estetään läpiajo Saviontien suuntaan. Uuden jalkakäytävän tarkoituksena on lisätä koululaisten koulureitin turvallisuutta. Lisäksi Laurintien ajonopeuksia hillitään säilyttämällä kadun nykyinen kavennus.


Viertolantien varteen kadun pohjoispuolelle on suunniteltu uusi jalkakäytävä lisäämään liikenneturvallisuutta. Viertolantien päähän on suunniteltu kääntöpaikka, jonka jälkeen parannetaan nykyistä kevyen liikenteen yhteyttä Sibeliuksentielle.


Toukolantien varteen kadun eteläpuolelle on suunniteltu uusi jalkakäytävä. Saviontaivalta levennetään pyöräkaistan ja jalkakäytävän sisältäväksi kevyen liikenteen väyläksi parantamaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.


Sibeliuksentiellä sijaitseva niin sanottu Viertolanaukio säilyy vanhalta osaltaan ennallaan. Aukiota laajennetaan rakentuvan vanhusten palvelutalon tontin rajaan asti mahdollistamaan palvelutalon sisäänkäynnit.


Nähtävillä 12.-26.5.2021

Tutustu Viertolan alueen katusuunnitelmaehdotuksiin.

Päivitetty 11.05.2021 klo 19:20