Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ja -hankkeet

Katusuunnitelmien ja -hankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin ja hankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat ja hankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista ja hankkeista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava. 


Jussilanpihan ja Jäspilänpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaehdotukset

Jaakkolan messualueen puistoalueet sisältävät neljä pihaa. Jussilan- ja Jäspilänpihat on suunniteltu varttuneempien ihmisten käyttöön soveltuviksi, ja Jaakkolan- ja Nissilänpihat suunnitellaan myöhemmin nuorison ja lasten käyttöön soveltuviksi.


Helmikuussa 2022 nähtävillä olleissa puisto- ja pysäköintisuunnitelmissa ehdotettiin, että Jussilan- ja Jäspilänpihan puistoalueilta poistetaan vanhat ja huonokuntoiset leikkivälineet viherkaavaa noudattaen ja kalustusta lisätään pihojen luonteiden mukaisilla kalusteilla. Nykyiset korkeat, näkemien suhteen vaaralliset ja huonokuntoiset pensaat ehdotettiin poistettaviksi, ja alueen muihin osiin ehdotettiin istutettavaksi lisää puita ja pensaita. Kuivatus molempien puistojen osalta ehdotettiin hoidettavaksi painanteita pitkin hulevesiviemäriin. Puistojen valaistusta ehdotettiin lisättäväksi pylväs- ja pollarivalaisimilla. Pysäköintipaikkoja suunniteltiin molempiin pihoihin kahdeksan kappaletta.


Nähtävilläolon aikana tulleissa muistutuksissa kannettiin huolta leikkivälineiden poistumisesta Jussilan- ja Jäspilänpihalta. Myös nykyisen koripallotelineen poistamista Jäspilänpihalta harmiteltiin. Muistutuksia jättäneet toivoivat, että molemmissa puistoissa olisi tarjolla toimintoja sekä lapsille että aikuisille. Muistutuksissa myös epäiltiin yhteisöllisyyden häviämistä puistoalueilta sekä arveltiin suunnitelmissa olleen puistogrillin aiheuttavan ongelmia. Lisäksi oltiin huolissaan riittävästä tilasta aurauslumille ja puistoalueiden hoidosta.


Jussilan- ja Jäspilänpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmia on nähtävilläolon jälkeen tarkistettu siten, että niissä on huomioitu sekä muistutusten sisältöjä että kunnossapidon lähtökohtia. Vanhat leikkivälineet poistetaan ja niiden tilalle tuodaan leikinomaisia välineitä pienten lasten leikkeihin. Lisäksi mahdollistetaan luonnonmukainen leikkimisympäristö. Koripalloteline ja palloseinä säilytetään Jäspilänpihalla, ja suunnitelmissa aikaisemmin ollut grilli on poistettu. Aurauslumille on saatu lisätilaa sijoittamalla pensaat kauemmaksi katutilasta.


Nähtävillä 5.-19.5.2022.


Tutustu Jussilanpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaehdotukseen sekä Jäspilanpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaehdotukseen


Nikonkadun katusuunnitelmaehdotus ja Sarviniitynkadun katusuunnitelmaehdotus välillä Taulamatintie-Nikonkatu

Sarviniitynkadun ja Nikonkadun katusuunnitelmat on päivitetty osana Sarviniitynkatu 4-6 kaavahanketta.


Välillä Taulamatintie-Nikonkatu Sarviniitynkatu on suunniteltu hidaskaduksi. Muutokset koskevat lähinnä reunakivimuutoksilla tehtäviä hidasteita, pysäköintipaikkoja sekä Nikonkadun ja Sarviniitynkadun välistä aukiomaista kivettyä osuutta. Aukiomainen osuus toimii myös kääntöpaikkana Sarviniitynkadun ajoliikenteelle. Nykyisiä katupuita pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon ja katupuita lisätään aukiomaiselle osuudelle sekä hidastekavennuksiin. Sarviniitynkadun kevyen liikenteen väylä kavennetaan 3 metrin leveyteen, jotta keskelle jäävälle viherkaistalle saadaan enemmän tilaa. Kavennus toteutetaan myöhemmin kevytväylän alla kulkevien vesihuollon linjojen saneerauksen yhteydessä.


Nikonkadulla muutokset koskevat Saviontien päädyn kaistajärjestelyitä, kääntöpaikkaa sekä Nikonkadun ja Sarviniitynkadun välistä aukioimaista osuutta. Katua levennetään osittain kaistajärjestelyjen takia. Nikonkadun kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta ja kääntöpaikasta reunakivellä. Väylä säilyy nykyisellä sijainnillaan ja se yhdistetään Sarviniitynkadun ja Nikonkadun risteyksen aukiomaiseen osuuteen. Sarviniitynkadun kääntöpaikka ja Nikonkadun kevytväylä erotetaan toisistaan katupuin.


Nikonkatu ja Sarviniitynkatu kuivatetaan hulevesikaivoin ja painantein. Katujen tasaukset noudattavat pääosin nykyisiä tasauksia ja kadut ovat pääosin asfalttipäällysteisiä. Sarviniitynkadun ja Nikonkadun välinen aukiomainen osuus kivetään. Lisäksi kadut valaistaan.


Nähtävillä 5.-19.5.2022.


Tutustu Nikonkadun katusuunnitelmaehdotukseen ja Sarviniitynkadun katusuunnitelmaehdotukseen

Päivitetty 04.05.2022 klo 17:33