Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ja -hankkeet

 Katusuunnitelmien ja -hankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaan Viikkouutisissa. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin ja hankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat ja hankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista ja hankkeista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava. 
 

Koivulan työpaikka-alueen katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelma koskee kolmea katua: Haukansiipi, Haukannokka ja Haukkavuorenpuiston raitti.


Haukansiipi ja Haukannokka ovat molemmat noin 200 metriä pitkiä tonttikatuja maantie 140:n vieressä olevalla työpaikka-alueella. Haukannokan itä- ja koillispuolelle on suunniteltu kadun varteen 18 autopaikkaa pitkittäispysäköintiä varten. Haukannokan päähän on suunniteltu raskaalle liikenteelle mitoitettu kääntöpaikka, mistä lähtee polku Haukkavuoren luontoalueelle.


Haukkavuorenpuiston raitti on 250 metriä pitkä kevyen liikenteen reitti Kaskelan kaava-alueen ja Koivulan työpaikka-alueen välillä. Hulevedet ohjataan ojapainanteita, reunatukia ja hulevesiviemäriä pitkin maantie 140:n länsipuolella rakennettavaan viivytysaltaaseen ja siitä edelleen Keravanjokeen. Liikennealueet päällystetään asfaltilla.


Nähtävillä 3.2.-17.2.2020.


Tutustu katusuunnitelmaehdotukseen.

 

Varjakontien katusuunnitelmaehdotus

Varjakontie on vanha sorapäällysteinen tonttikatu, jonka varteen on suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Lisäksi Varjakontien ja Jaakkolantien välisen puiston nykyistä polkua parannetaan tekemällä siitä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Väylät päällystetään asfaltilla.


Varjakontien päähän on suunniteltu kääntöpaikka, josta jatkuu nykyinen sorapintainen jalankulku- ja pyöräilyväylä Jaakkolantielle. Kadun pintakuivatus johdetaan liikennealueen reunoilla olevin painantein hulevesiviemäriin.


Suunniteltujen parannusten avulla valmistaudutaan alueelle tulevaan asuntorakentamiseen.


Nähtävillä 3.2.-17.2.2020.


Tutustu katusuunnitelmaehdotukseen.

Päivitetty 31.01.2020 klo 15:50