Katujen kunnossapito

​​Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon tarkoituksena on pitää kadut ja kevyen liikenteen väylät siistinä, terveydelle haitattomina sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa. 


Katujen kunnossapitoon kuuluu keväällä ja kesällä sorateiden pölyntorjunta ja höyläys, koneellinen harjaus ja pesut, sillat ja tunnelit, avo-ojien perkaus ja rumpujen huolto sekä liikennemerkkien ja opasteiden huolto. Keravan katualueilla nämä työt hoidetaan omana työnä. Asfaltointityöt sekä päällystevaurioiden ja kaiteiden korjaustyöt hankitaan urakoitsijoilta.


Katujen talvikunnossapitoon kuuluu auraus, liukkaudentorjunta, lumen siirto ja ajo sekä hiekoitushiekan poisto. Talvikunnossapito on jaettu urakka-alueisiin, joista osasta vastaa kaupunki ja osasta valitut urakoitsijat kokonaisvaltaisesti.


Katuja hoidetaan lain määräämässä kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä eikä tason tarvitse olla kaikkialla samanlainen. Korkeampaa laatua ja kiireellisimpiä toimia vaaditaan paikoissa, jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä.


Katujen kesäkunnossapidon hoitaa kaupunki joko omana työnä tai valittujen urakoitsijoiden kanssa. Vastuu talvikunnossapidosta jakautuu sekä kaupungille että kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai vuokralaisille. 


Tontin omistajan tai vuokralaisen velvollisuus on:

  • Huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta.
  • Huolehtia tontille johtavan kulkutien hoidosta.
  • Huolehtia katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta.
  • Poistaa katolta pudonnut lumi kadulta.
  • Poistaa postilaatikon edessä oleva lumi sekä vaarantava lumi kiinteistön laitteista, esimerkiksi aidasta.
  • Huolehtia kadun puhtaanapidosta, kuten roskien keräämisestä, kadun puoliväliin saakka.


Ota yhteyttä

Palautetta kaduista sekä katujen kunnossapidosta voit antaa sähköpostitse osoitteeseen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi


Päivitetty 18.08.2022 klo 09:07