Kartat ja paikkatieto

Avaa karttapalvelu selaimessa


Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa.


Kaupunki tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta yhdyskuntasuunnittelun lähtöaineistoksi. Kaupungin omaa kartta-aineistoa - kuten opaskarttoja, osoitekarttoja, virastokarttoja ja suurimittakaavaisia kantakarttoja - on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.


Kartta-aineistojen tuottamisessa hyödynnetään erilaisia rekistereitä ja graafisia karttaesityksiä tehdään koko kunnan alueelta.

  • asiakaspalvelu, puh. 040 318 2330

  • mittauspalvelut@kerava.fi


Keravan arkkitehtuurikartta 2018: Keravan kerrokset 

Kerava tunnetaan viherkaupunkina, jossa pyörätiet kulkevat kaikkialle ja keskustan läpi kulkee Kauppakaari, Suomen ensimmäinen kävelykaduksi muutettu pääkatu. Keravan arkkitehtuurikartta nostaa esiin kiinnostavia esimerkkejä Keravan rakennetun ympäristön säilyneistä kerroksista. Keravan arkkitehtuurikartta julkaistiin Open House Kerava -tapahtumassa keväällä 2018.


Lataa Keravan arkkitehtuurikartta PDF-tiedostona tai tutustu kohteisiin kartalla osoitteessa arkkitehtuurikartta.kerava.fi.

Kerava_Arkkitehtuurikartta.jpg

Päivitetty 17.02.2021 klo 15:35