Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristön asemakaavan muutos (2247)

​Kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan 3.6.2019.
Asemakaava on tullut voimaan 7.8.2019.


Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen asemakaavojen uudistaminen niin, että alueen käytettävyys työpaikka-alueena vahvistuu.


Voimassa olevassa yleiskaavassa suurin osa suunnittelualueesta on merkitty monipuolisten työpaikkatoimintojen alueeksi. Kaavamuutoksen myötä alueelta voidaan luovuttaa 3-5 uutta tonttia yritystoimintaan.


Kaavan 2247 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 3.6.2019/56§
Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja 14.5.2019/164§
Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja 29.1.2019/29§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä 3.10-2.11.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-3, liite 4, liitteet 5-8
Kaavaehdotus
Kaupunkikehitysjaoston päätös 19.9.2018/55§
Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet

Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 7.-29.3.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-3, liite 4, liitteet 5-7
Asemakaavamuutoksen luonnos
Katusuunnitelmaluonnokset


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-24.6.2016


Lisätietoja:
Juha Pasma
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
juha.pasma@kerava.fi 

Päivitetty 05.11.2019 klo 17:16