Savion päiväkoti

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 2.6.2020
Asemakaava tullut voimaan 12.8.2020


Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen tai uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen.


Asemakaavan 2360 asiakirjat:
Voimaantullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 2.6.2020.


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 9.3.‒7.4.2020.
asemakaavaehdotus
asemakaavaehdotuksen selostus
selostuksen liitteet
vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 12.12.2019‒10.1.2010.
asemakaavaluonnos
asemakaavan selostus
selostuksen liitteet
vastineraportti

 
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.10.‒23.10.2019.

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi  

Päivitetty 12.08.2020 klo 11:09