Savenvalajan päiväkoti (2362)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 10.3.2020
Asemakaava tullut voimaan 13.5.2020


Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päiväkotirakennuksen osan uudisrakentaminen.

Kaavan 2362 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 10.3.2020/77 §.


Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 9.1.-7.2.2020.
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:                                                                                                                                                                         Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 6.11.-5.12.2019
Asemakaavaluonnos  
Asemakaavaluonnoksen selostus ja liitteet
Vastineraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9.-4.10.2019.

 

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YK 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:35