Palopellonkatu 8 ja 10 (2328)

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan 3.6.2019
Asemakaava tullut voimaan 4.9.2019


​Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia usean asuinkerrostalon rakentamismahdollisuutta Länsi-Jaakkolan Palopellonkadun eteläpuolelle nykyisten teollisuus- ja logistiikkarakennusten tilalle, osoitteissa Palopellonkatu 8 ja 10. Asuinkerrostalojen Palopellonkadun puoleiseen maantasokerrokseen pyritään osoittamaan liiketiloja. Samalla tutkitaan Alikeravantien ja Mt148 risteyksessä olevan huoltoaseman tontin laajentamista, jotta tontille mahtuisi lisää huoltoaseman toimintoja sekä pysäköintitilaa.


Suunnittelun aikataulua ja kaavaprosessia päivitettiin aloitusvaiheen jälkeen, koska aloitusvaiheessa saatu palaute oli vähäistä ja rakentamisen ratkaisut saatiin suunniteltua jo aloitusvaiheen jälkeen niin, että luonnosvaihe päätettiin ohittaa. Luonnosvaiheen ohittaminen muutti kaavamuutoksen arvioitua aikataulua.


Kaavan 2328 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston päätös 3.6.2019/55§


Ehdotusvaihe:
Kaavaehdotus
Asemakaavan muutosehdotuksen selostus ja liitteet


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.-31.8.2018
Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.6.2018/188§


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi 

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:34