Kanniston kauppa (2363)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 2.6.2020
Asemakaava tullut voimaan 12.8.2020


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan rakentaminen Saviontien ja Kannistonkadun risteykseen. Katusuunnitelman luonnoksen tarkoituksena on liikenneympyrän sekä kevyen liikenteen väylien toteuttaminen.

Kaavan 2363 asiakirjat:
Voimaantullut asemakaava.


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 2.6.2020.


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus nähtävillä 9.3.‒7.4.2020.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti

Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 9.1.‒7.2.2010
Asemakaavan muutosluonnos
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet ja katusuunnitelman luonnos
Vuorovaikutusraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.‒27.11.2019


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi


Katusuunnitelmaluonnoksesta:
Mari Räsänen
Kuntatekniikan suunnittelija
puh. 040 318 2887
mari.rasanen@kerava.fi

Päivitetty 12.08.2020 klo 08:52