Kalevan uudet pientalotontit (2347)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 29.1.2019. 
Asemakaava tullut voimaan 27.3.2019


Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uusien pientalojen rakentamismahdollisuuksia Kalevan kaupunginosan alueelle.


Kaavamuutosalue muodostuu kolmesta erillisestä osasta Kalevan kaupunginosassa: kahdesta pysäköimiseen kaavoitetusta alueesta Hirvenkadun ja Karhunkadun varrella sekä Sudenkujan päässä olevasta puiston osasta. Toinen pysäköimisalue on toteuttamaton ja sen toteuttaminen on todettu tarpeettomaksi. Toinen pysäköimisalue on toteutettu, mutta kaupungin tietojen mukaan se on vähäisellä käytöllä. Toteutetun pysäköimisalueen poistamista on tarkoitus kompensoida toteuttamalla korvaavia pysäköimistaskuja kadun varteen. Kaavamuutos on tarkoitus laatia siten, että kulkuväylät puistoihin säilyvät.


Alue on merkitty Keravan yleiskaavaan 2035 kehitettäväksi pientaloalueeksi (AP-2). Asemakaavamuutoksella tavoitellaan yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaista rakentamista.


Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia muun muassa ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin strategioihin.


Kaavan 2347 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 29.1.2019
Asemakaavamuutos, osat 1 ja osa 2 (Hirvenkatu ja Sudenkuja)


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 1.-30.11.2018
Kaavaselostus ja liitteet
Kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Vastineraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 5.-27.9.2018
Kaavaluonnos osa 1 ja kaavaluonnos osa 2
Kaavaluonnoksen selostus ja liitteet
Kaavaluonnoksen kartta sekä merkinnät ja määräykset
Kaupunkikehitysjaoksen päätös 29.8.2018/46§


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.-21.2.2018


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:26