Käenkatu 2, Väinämöisentie 16 ja Terhikintie 3 asemakaavamuutos (2329)

Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavan 8.11.2018
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 27.9.2019. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei tehty jatkovalituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Asemakaava tullut voimaan 4.12.2019


Asemakaavamuutos on käynnistetty yksityisten maanomistajien aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan liikekiinteistön ja omakotitalojen paikalle. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan muun muassa kerrostalojen sopivaa sijoittelua ja kerroslukumäärää. Samalla tutkitaan myös alueen liikennejärjestelyjä ja tonttien ajoliittymien paikkaa sekä pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon liikennemelu.


Kaavan 2329 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 8.11.2018/306 § 
Asemakaavaselostus ja liitteet


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 7.6.-9.7.2018
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet 1-8
Asemakaavaehdotus
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 7.-28.2.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-5
Asemakaavaluonnos
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.11.-1.12.2017


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 28.09.2020 klo 12:23