Jussilantie 1 asemakaavamuutos (2352)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.11.2019.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 15.6.2020 päätöksellään Keravan kaupunginhallituksen asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaupunki valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksellään 18.11.2021, että kaupunginhallituksen kaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ole ollut lainvastainen hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyillä perusteilla. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja kaupunginhallituksen päätöksestä hallinto-oikeudelle tehty valitus on hylättävä. Kaupunginhallituksen päätös asemakaavan muutoksen hyväksymisestä jää siten voimaan.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen suunnittelualueella sijaitsevalle tyhjälle tontille. Samalla päivitetään Ahjontien, Ahjontaipaleen ja Alikeravantaipaleen sekä niiden välisten puistoalueiden asemakaavaa vastaamaan toteutunutta tilannetta.


Kaavan 2352 asiakirjat:
Voimaantulo:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 5.11.2019/361§


Ehdotusvaihe:
Asemakaavaehdotus nähtävillä 4.9.-3.10.2019
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Asemakaavaehdotus
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.3.-5.4.2019
Alustava viitesuunnitelma tutkituista vaihtoehdoista


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Vanhempi kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 22.11.2021 klo 08:51