Huhtimontie 2:n asemakaavan muutos (2357)

​Kaupunginhallitus hyväksynyt asemakaavamuutoksen 5.11.2019. 
Asemakaava tullut voimaan 22.1.2020.


Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Huhtimontie 2 sijaitsevan toimitilarakennuksen laajentaminen.


Kaavan 2357 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava


Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös


Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 15.8.-15.9.2019
Kaavaselostus ja selostuksen liitteet
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset
Vastineraportti


Luonnosvaihe:                                                                                                                                                                         Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 25.4.-10.5.2019                                                                    Asemakaavaluonnoksen selostus ja liitteet                                                                                                         Asemakaavaluonnos                                                                                                                                                                         Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.-22.2.2019


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2456
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 22.06.2020 klo 16:17