Huhtimon jatke (2361)

Asemakaava on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.3.2020/76 §.
Kaava tullut voimaan 13.5.2020.


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa osoitteessa Huhtimontie 25 sijaitsevan toimitilarakennuksen laajentaminen sekä jatkaa Huhtimontietä Tuusulan rajalle.​


 

Asemakaavan 2361 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava

Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös  10.3.2020/76§

Ehdotusvaihe:                                                                                                                                                                         Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 12.12.2019-10.1.2020.  

Kaavaehdotus
Kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet

 
Aloitus- ja luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 10.10.-1.11.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  sekä muutosluonnos
Kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet 

 

Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi 

Päivitetty 18.05.2020 klo 10:14