Voimaan tulleet kaavahankkeet

Hyväksymispäätöksen jälkeen kaava vahvistuu, jos siitä ei valiteta tai valitukset on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavahanke tulee voimaan, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. ​


Vuodesta 2019 lähtien voimaan tulleisiin kaavahankkeisiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. Vanhemmat voimaan tulleet kaavahankkeet löytyvät kaupungin karttapalvelusta.


Päivitetty 03.06.2020 klo 16:03