Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Kaavahankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaan Viikkouutisissa. Kaupungin verkkosivujen lisäksi kaavahankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat kaavahankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavahankkeista tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

 

Koivunoksan jatke (2324)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on parantaa Keravan työpaikkaomavaraisuutta ja monipuolistaa asuinrakentamisen tonttitarjontaa.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 4.9.-3.10.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

 

 Tutustu asemakaavaehdotukseen.

 

Jussilantie 1 (2352)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Jussilantien, Papintien ja Ahjontaipaleen  risteykseen.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 4.9.-3.10.2019. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää viimeistään nähtävillä olon viimeisen päivän aikana.

 

Tutustu asemakaavaehdotukseen.

 

Savenvalajan päiväkoti (2362)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päiväkotirakennuksen osan uudisra-kentaminen.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS on nähtävillä 19.9.-4.10.2019. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toivotaan viimeistään nähtävilläolon viimeisen päivän aikana.

Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan:

 

Päivitetty 17.09.2019 klo 07:57