Viertolantien asemakaavan muutos (2337)

​Asemakaavamuutoksella selvitetään asuin-, seniori- ja palvelurakentamisen mahdollistamista Keskustan Kehän varrella sijaitsevan puiston tilalle. Alueella sijaitseva muistomerkki huomioidaan suunnittelussa.


Kaavan 2337 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 5.11.-4.12.2020
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 25.6.-16.8.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.6.-10.7.2017


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 09.12.2020 klo 07:27