Saviontien yritystontti (2315)

Asemakaava hyväksyttiin kaupunginhallituksessa  14.4.2020.


Uusi työpaikkatontti Saviontielle Savion kaupunginosaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia yritystontin sijoitt​amista Saviontien varteen nykyiselle puistoalueelle. Yritystontille on hahmoteltu tulevan varastorakennuksia.

Suunnittelun aikataulua ja kaavaprosessia päivitettiin aloitusvaiheen jälkeen. Valmisteluvaiheen ohittaminen muutti kaavamuutoksen arvioitua aikataulua.


Kaavan 2315 asiakirjat:
Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös


Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 6.11.-5.12.2019 
Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan selostus ja liitteet

 

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.5.-12.6.2019


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
 tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 28.04.2020 klo 10:33