Savion päiväkoti

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen tai uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen.

 

Asemakaavan 2360 asiakirjat:​
Ehdotusvaihe
Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 9.3.-7.4.2020.
asemakaavaehdotus
asemakaavaehdotuksen selostus
selostuksen liitteet
vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe nähtävillä 12.12.2019-10.1.2010.
asemakaavaluonnos
asemakaavan selostus
selostuksen liitteet
vastineraportti

 
Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.10.-23.10.2019.

 

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi  

 

Päivitetty 04.03.2020 klo 08:22