Savion päiväkoti

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen tai uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen.

 

Asemakaavan 2360 asiakirjat:​
Luonnosvaihe nähtävillä 12.12.2019-10.1.2010.
asemakaavaluonnos
asemakaavan selostus
selostuksen liitteet
vastineraportti

 
Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.10.-23.10.2019.

 

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

 

 

Päivitetty 11.12.2019 klo 12:50