Savenvalajan päiväkoti (2362)

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päiväkotirakennuksen osan uudisrakentaminen.

 

Kaavan 2362 asiakirjat:
Luonnosvaihe:                                                                                                                                                                         Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 6.11.-5.12.2019
Asemakaavaluonnos  
Asemakaavaluonnoksen selostus ja liitteet
Vastineraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9.-4.10.2019.

 

Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija, YK 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 14.11.2019 klo 13:29