Laurintie 9 (2376)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Laurintien ja Viertolantien risteykseen ja samalla on tarkoitus leventää Viertolantien katualuetta. 


Kaavan 2376 asiakirjat

Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 29.9.-28.10.2022.

Asemakaavaluonnos
Asemakaavaluonnoksen selostus
Selostuksen liitteet
Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet
Vuorovaikutusraportti

Aloitusvaihe:
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.4.-27.5.2022.Lisätietoja:

Netta Halonen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
netta.halonen@kerava.fi


Päivitetty 27.09.2022 klo 09:33