Koivikontie 9:n asemakaavan muutos (2335)

​Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden seurakuntakeskuksen sekä asuinkerrostalojen rakentaminen vanhan seurakuntakeskuksen tontille.


Kaavan 2335 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.11.-1.12.2017


Luonnosvaihe:
Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 16.5.-15.6.2018
Asemakaavamuutoksen selostus ja liitteet 1-5
Asemakaavamuutoksen luonnos
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Ehdotusvaihe:
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 31.1.-1.3.2019
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaehdotuksen selostus ja liitteet
Vastineraportti


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2456
tuomas.turpeinen@kerava.fi 

Päivitetty 06.03.2019 klo 18:19