Koivikon täydennysrakentaminen (2338)

​Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.10.2018
Kaava tullut voimaan xx.xx.xxxx


Asemakaavan muutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelia 1721 ja korttelin 1725 osaa sekä korttelin 1725 eteläpuolella sijaitsevaa virkistysaluetta. Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta ja se muodostuu kahdesta erillisestä alueesta jotka ovat ajantasakaavan mukaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueita (YL-2).


Asemakaavamuutos on aloitettu Keravan kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksella tutkitaan erillispientalojen rakentamismahdollisuutta kortteliin 1721 ja korttelin 1725 osaan. Kaavamuutoksella tutkitaan myös korttelin 1725 osan laajentumista Mahlatien suuntaan.


Laajennetulle korttelille 1725 muodostuisi kaksi uutta erillispientalojen tonttia. Kaavamuutoksen seurauksena kortteliin 1721 rakentuisi yksi ja korttelin 1725 osaan rakentuisi kaksi ympäröivään rakennustyyliin sopeutuvaa erillispientaloa. Suunnittelualue on valmiin kunnallistekniikan piirissä. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako.


Kaavan 2338 asiakirjat:
Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.-16.10.2017


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2, nähtävillä 23.11.-8.12.2017
Kaavaluonnos vaihtoehto 1
Kaavaluonnos vaihtoehto 2
Asemakaavamuutoksen selostus
Vaihtoehtojen vertailu

Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 6.9.-7.10.2018
Asemakaavaselostus ja liitteet 1-8
Asemakaavan muutosehdotus

Hyväksymisvaihe:
Kaupunginhallituksen päätös 30.10.2018/289§


Lisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2388
tommi.jääskeläinen@kerava.fi


Olli-Pekka Mikkonen
vs. tontti-insinööri
puh. 040 318 2345
olli-pekka.mikkonen@kerava.fi 

Päivitetty 05.03.2019 klo 17:55